W jakich temperaturach można bezpiecznie budować i wylewać beton?

Czym są warunki zabudowy i jak można o nie wystąpić
Czym są warunki zabudowy i jak można o nie wystąpić?
29 lutego 2020
Czym jest odbiór budowlany odbiór budowy
Czym jest odbiór budowlany / odbiór budowy?
8 marca 2020

W jakich temperaturach można bezpiecznie budować i wylewać beton?

W jakich temperaturach można bezpiecznie budować i wylewać beton

Proces budowy może być zakłócony przez wiele czynników. Wśród nich znajduje się również aura. W jakich warunkach pogodowych oraz temperaturowych można bezpiecznie budować? Jakie są warunki potrzebne do wylewania betonu?

Dobra pogoda sprzyja inwestorom. Gdy aura jest odpowiednia, wówczas prace mogą postępować w szybkim tempie. Niestety, gdy pogoda nie jest odpowiednia, na przykład pojawiają się intensywne opady deszczu, śniegu, zbyt niskie albo zbyt wysokie temperatury, w takim przypadku prace mogą zostać opóźnione.

Jakie są zatem powiązania pomiędzy aurą a pracami budowlanymi? W jakich warunkach można bezpiecznie prowadzić budowę, a kiedy nie jest to możliwe?

Warunki pogodowe a technologia budowy

Większość budynków w Polsce buduje się technologią tradycyjną, czyli jako obiekty murowane. Chociaż są one bardzo trwałe i wytrzymałe – mogą stać nawet przez setki lat, to jednak są także wymagające pod względem warunków, w których są realizowane.

Sprawa prezentuje się inaczej w przypadku budynków, które realizowane są innymi technologiami, na przykład budynków z drewna, o konstrukcji szkieletowej, budynków prefabrykowanych, konstrukcji stalowych czy hal. W przypadku takich obiektów aura ma mniejszy wpływ na przebieg prac budowlanych, lecz także powinna być ona brana wtedy pod uwagę.

Wobec tego inwestor, który planuje rozpoczęcie budowy, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że aura może pokrzyżować mu plany. Warto zatem wziąć wtedy pod uwagę rodzaj technologii budowlanej oraz jej ograniczenia pod tym względem.

Dlaczego właściwe warunki pogodowe i temperaturowe są tak ważne?

Odpowiednia pogoda, a także powiązane z nią warunki temperaturowe mają bardzo duże znaczenie dla materiałów budowlanych, z których wykonuje się obiekty.

Chociaż obecnie do prowadzenia prac stosuje się już bardziej zaawansowane materiały niż przed laty, to jednak również wiele z nich, na przykład beton czy materiały hydroizolacyjne, dociepleniowe, muszą być wylewane czy montowane przy sprzyjających warunkach.

Gdy materiały tego typu nie będą zastosowane we właściwych, rekomendowanych przez producenta warunkach pogodowych, w tym także w zbyt niskiej albo zbyt wysokiej temperaturze, w takim przypadku może spowodować to pogorszenie ich paramentów technicznych, na przykład obniżenie wytrzymałości czy gorszą termoizolację albo hydroizolację. Dodatkowo, niewłaściwa pogoda może uniemożliwiać prowadzenie robót ziemnych.

Jakie warunki są do prowadzenia prac budowlanych są optymalne?

Teoretycznie inwestycję budowlaną można rozpocząć w dowolnym momencie w roku, jednak nieodpowiednie warunki atmosferyczne mogą wydłużyć jej realizację.

Właśnie dlatego najczęściej unika się prac w okresie zimowym, gdy istnieje ryzyko opadów śniegu oraz niskich, także ujemnych temperatur. Najczęściej budowę prowadzi się zatem w okresie od wiosny do jesieni.

Jako minimalną temperaturę, która umożliwia bezpieczne prowadzenie prac budowlanych, określa się 5 stopni Celsjusza przez całą dobę.

Z drugiej strony nie jest też wskazane prowadzenie prac podczas upałów, ponieważ mogą one powodować zbyt szybkie wysychanie materiałów, a tym samym ich nieprawidłowe wiązanie.

Aura ma największy wpływ na betonowanie

Prawidłowe warunki atmosferyczne posiadają największy wpływ na prace polegające na betonowaniu. Beton, który bazuje na wodzie, posiada szczególne wymagania dotyczące temperatury, dlatego też wybór właściwego terminu prowadzenia prac jest bardzo ważny.

Właściwe warunki do betonowania:

  • temperatura dobowa na poziomie co najmniej 5 stopni Celsjusza – gdy temperatura będzie niższa, wówczas beton będzie wiązał się nieprawidłowo, a w przypadku temperatur ujemnych istnieje ryzyko zamarznięcia wody w mieszance – rozmarzająca woda rozszerza się i powoduje kruszenie betonu
  • w przypadku spodziewanych przymrozków do mieszanki betonowej można dodać także odpowiednie preparaty zapobiegające zamarzaniu – wtedy prace mogą być prowadzone nawet przy -8 stopniach Celsjusza
  • przy pracach w niskich temperaturach zalecane jest stosowanie cementów o szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej – są one oznaczane symbolem R
  • ławy betonowe oraz inne duże elementy można także okryć, aby zabezpieczyć je przed niskimi temperaturami

Najlepiej, aby prace prowadziła specjalistyczna ekipa, która będzie mogła zadbać o to, aby elementy betonowe były odpowiednio przygotowane.

Podsumowanie

Nieprawidłowa temperatura może przełożyć się na zmniejszenie wytrzymałości betonu wylewanego na placu budowy. Z kolei opady deszczu mogą spowodować uszkodzenie styropianu czy wełny mineralnej stosowanej do izolacji. Niewłaściwa aura uniemożliwia także prowadzenie prac ziemnych oraz hydroizolacyjnych.

Wobec tego odpowiednia pogoda na placu budowy posiada bardzo duże znaczenie. Brak opadów oraz umiarkowana temperatura utrzymująca się powyżej zera pozwalają na prowadzenie niezbędnych prac szybko i sprawnie.

Inwestor powinien zatem pamiętać o tym, że jego plany mogą zostać pokrzyżowane przez nieodpowiednią aurę. W takim przypadku rozwiązaniem może być także wybranie innej technologii budowlanej, która ogranicza tak zwane prace mokre i tym samym pozwala na prowadzenie czynności także przy mało sprzyjających warunkach.