Odrolnienie działki – przekształcenie działki rolnej w budowlaną

Na czym polega zgłoszenie budowy lub robót budowlanych
Na czym polega zgłoszenie budowy lub robót budowlanych?
8 lutego 2020
Czym są gotowe projekty architektonicznie i czy warto z nich korzystać
Czym są gotowe projekty architektonicznie i czy warto z nich korzystać?
22 lutego 2020

Odrolnienie działki – przekształcenie działki rolnej w budowlaną

Odrolnienie działki – przekształcenie działki rolnej w budowlaną

Działka rolna może posłużyć do realizacji inwestycji budowlanej, na przykład do wybudowania domu jednorodzinnego czy też siedziby firmy. Musi jednak zostać odrolniona, czyli przekształcona z działki rolnej w budowlaną. To czasochłonny i kosztowny proces, niemniej jednak decyduje się na niego inwestorów. Na czym polega odrolnienie działki?

Rodzaje działek na danym terenie można sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Można zobaczyć w nim między innymi działki budowlane – przeznaczone do zabudowy mieszkalnej czy użytkowej, ale również działki rolne.

Grunty rolne pokrywają znaczną część kraju. Są one przeznaczone na różne cele, między innymi jako grunty orne do zasiewów czy też jako łąki. Na takich działkach nie można wybudować domu lub innego obiektu, ponieważ nie pozwalają na to przepisy.

W takiej sytuacji można ubiegać się o odrolnienie działki. Jak przebiega taki proces?

Dlaczego działki rolne tak często kupowane są pod budowę?

Działki rolne prezentują wiele korzyści dla inwestorów, dlatego też często rozważane są one jako zakup pod wybudowanie konkretnego obiektu mieszkalnego, użytkowego.

Przede wszystkim działki tego rodzaju są znacznie tańsze niż budowalne, a nawet po przekształceniu mają przystępną cenę.

Także działki budowlane charakteryzują się atrakcyjną lokalizacją. Często są ulokowane blisko terenów zielonych, w pobliżu dużych miast i prowadzących do nich tras.

Zanim jednak inwestor zacznie snuć plany, powinien sprawdzić, czy dana działka rolna może zostać przekształcona w budowlaną. Na czym to polega?

Odrolnienie działki – co to jest?

Proces odrolnienia działki rolnej ma na cel wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, a dokładnie rozpoczęcie innego niż rolne czy leśne użytkowania gruntów. Dochodzi wtedy do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub też konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji to jeden z niezbędnych warunków, aby otrzymać pozwolenie na budowę, a także zgłosić budowę.

Dzisiaj taką sprawę można załatwić podczas wizyty w urzędzie, ale również listownie i elektronicznie.

Jakie działki rolne mogą zostać odrolnione?

Odrolnieniu mogą być poddane określone rodzaje gruntów. Dokładne znaczenie ma tutaj klasa gruntu.

Do odrolnienia mogą zostać przeznaczone:

 • użytki rolne z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczane do klas I, II, III, IIIa, IIIb
 • użytki rolne z gleb pochodzenia organicznego zaliczane do klas IV, IVa, IVb, V i VI
 • inne grunty rolne określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Złożenie wniosku o odrolnienie działki

Wniosek o odrolnienie działki można złożyć w starostwach powiatowych oraz urzędach dzielnicowych miasta stołecznego Warszawy zależnie od lokalizacji działki. Do wniosku konieczne jest także dołączenie odpowiednich dokumentów.

Dokumenty przeznaczone do przekształcenia działki rolnej w budowlaną:

 • wniosek o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na przykład umowa kupna-sprzedaży
 • dokument wskazujący na wartość rynkową gruntu rolnego objętego inwestycją
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – gdy sprawa przekazywana jest pełnomocnikowi

Minusem procedury przekształcania działki rolnej w budowlaną jest spory czas oczekiwania na wykonanie procedury – może trwać to nawet kilka lat.

Ile kosztuje odrolnienie działki rolnej?

Złożenie wniosku o przekształcenie działki rolnej w budowlaną jest bezpłatne. Także wydanie decyzji nie jest związane z opłatami.

Jednak osoba, która chce wyłączyć grunty z produkcji, powinna zapłacić jednorazową należność, a także wpłacać opłaty roczne.

Koszty należności są zależne od klasy gleb i wynoszą one od 87 435 zł za 1 ha za klasę Ł i PS VI aż do 437 175 zł za 1 ha w przypadku klasy I.

Opłaty roczne wnosi się przez okres 10 lat od wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Opłata wynosi wtedy 10 proc. należności.

Opłaty za przekształcenie działki rolnej w budowlaną można uniknąć wtedy, gdy działka będzie przeznaczona na budownictwo mieszkaniowe oraz:

 • grunt ma do 500 metrów kwadratowych w przypadku budowy budynku jednorodzinnego
 • grunt ma do 200 metrów kwadratowych na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budowy budynku wielorodzinnego

Podsumowanie

Przekształcenie działki rolnej w działkę budowlaną może być bardzo dobrym wyborem dla tych inwestorów, którzy chcieliby wykonać inwestycję na konkretnym gruncie zaliczanym obecnie do rolnych.

Aby wykonać przekształcenie, konieczne jest wniesienie odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami do starostwa powiatowego albo urzędu dzielnicowego w przypadku Warszawy.

Niestety, proces odrolnienia może trwać bardzo długo, dlatego też należy uzbroić się w cierpliwość. Dlatego wtedy, gdy ważny jest czas realizacji inwestycji budowlanej, w takim przypadku najlepiej poszukać działki budowlanej, na której prace można rozpocząć znacznie szybciej.