Na czym polega zgłoszenie budowy lub robót budowlanych?

Roboty ziemne – zakres, przeznaczenie, BHP
Roboty ziemne – zakres, przeznaczenie, BHP
1 lutego 2020
Odrolnienie działki – przekształcenie działki rolnej w budowlaną
Odrolnienie działki – przekształcenie działki rolnej w budowlaną
15 lutego 2020

Na czym polega zgłoszenie budowy lub robót budowlanych?

Na czym polega zgłoszenie budowy lub robót budowlanych

Aktualnie wiele budów i robót budowlanych nie wymaga ubiegania się o pozwolenie na prowadzenie prac. Zamiast nich wystarczy skorzystanie z procedury zgłoszenia, która jest prostsza i krótsza. Na czym dokładnie polega tego typu formalność? Kiedy można z niej skorzystać?

Kiedyś do rozpoczęcia budowy czy robót budowlanych trzeba było otrzymać pozwolenie na budowę. Jednak ustawodawca uprościł prawo i w przypadku określonych typów inwestycji nie wymaga się już wnioskowania o pozwolenie. Wobec tego już od kilku lat zamiast pozwolenia na budowę stosuje się zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi.

Zatem, kiedy pozwolenie na budowę nie jest konieczne? Jak przebiegają formalności związane z przekazaniem zgłoszenia do odpowiedniego urzędu? W jakim terminie można wtedy rozpocząć inwestycję?

Kiedy nie trzeba posiadać pozwolenia na budowę?

Nowelizacja Prawa budowlanego, która dotyczy braku potrzeby ubiegania się o pozwolenie na budowę, pomogła przede wszystkim inwestorom planującym budowę domu jednorodzinnego. To właśnie w tym przypadku uproszczone formalności pozwoliły na uzyskanie największych oszczędności – czasu i pieniędzy.

Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku domów jednorodzinnych zgłoszenie dotyczy jedynie tych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza obszar działki, na której ma być prowadzona inwestycja. Wobec tego nie może być ona uciążliwa dla sąsiadów. Inwestor musi zatem oznaczyć w projekcie obszar oddziaływania inwestycji – w praktyce zajmuje się tym biuro architektoniczne.

Dodatkowo, pozwolenie na budowę nie jest wymagane w przypadku innego rodzaju inwestycji, dla których wystarczy zastosowanie procedury zgłoszenia.

Zgłoszenie można zastosować także przy:

 • pracach polegających na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie wolnostojących domów jednorodzinnych, gdy obszar oddziaływania mieści się na działce czy danym terenie w całości
 • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty, garaże, ogrody zimowe o powierzchni zabudowy wynoszącej do 35 metrów kwadratowych, przy czym na 500 metrach kwadratowych działki mogą znajdować się nie więcej niż dwa takie obiekty
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe mające pojemność do 10 metrów sześciennych
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków mające wydajność maksymalną 7,50 metrów sześciennych dziennie
 • przyłącza – wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, cieplne, gazowe oraz telekomunikacyjne
 • baseny i oczka wodne przydomowe o powierzchni wynoszącej do 50 metrów kwadratowych
 • instalacja zbiorników na gaz płynny dla domów jednorodzinnych – jeden zbiornik o pojemności do 7 metrów sześciennych
 • ogrodzenia wyższe niż 2,2 metra

Dokładna lista robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia, a jedynie wykonania zgłoszenia, jest określona w Prawie budowlanym.

Jak zgłosić budowę lub roboty budowlane?

Aby dokonać zgłoszenia budowy albo robót budowlanych, konieczne jest zgromadzenie dokumentacji, która następnie przekazana będzie odpowiedniemu urzędowi – organowi administracji architektoniczno-budowlanej, czyli w starostwie powiatowym, a w określonych przypadkach w urzędzie wojewódzkim albo w urzędach dzielnicowych dla miasta Warszawa.

Warto wskazać, że wykaz dokumentów potrzebnych do zgłoszenia budowy będzie różnił się w zależności od rodzaju inwestycji.

Wśród dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu budowy domu jednorodzinnego znajdują się:

 • wniosek o zgłoszenie budowy
 • projekt domu jednorodzinnego – przygotowany przez biuro architektoniczne albo projekt gotowy, który został poddany adaptacji dla danej działki – konieczne jest dołączenie czterech identycznych egzemplarzy projektu budowlanego
 • zaświadczenie projektanta o uprawnieniach do projektowania domów
 • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
 • decyzja o warunkach zabudowy – w przypadku, gdy dla terenu, na którym znajduje się działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • dodatkowe opinie, uzgodnienia – gdy są wymagane, na przykład w przypadku działki na obszarze znajdującym się w rejestrze zabytków

Powyższe dokumenty składa inwestor lub też inna osoba, która uzyskała jego pełnomocnictwo. Kompleksową obsługę w tym zakresie może zapewnić także generalny wykonawca, który wykonuje prace budowlane w imieniu inwestora.

Milcząca zgoda na rozpoczęcie prac budowlanych

W przypadku zgłoszenia budowy urząd może zareagować na trzy sposoby.

Może wydać milczącą zgodę – w przypadku braku odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia dokumentów. Można wtedy zacząć budowę.

Zgłoszenie sprzeciwu – urząd nie zgłasza się na budowę, taka informacja przekazywana jest w terminie do 30 dni od momentu wniesienia dokumentów.

Poproszenie o uzupełnienie zgłoszenia – w przypadku braku wymaganych dokumentów. Gdy nie zostaną uzupełnione, urząd zgłosi sprzeciw.

Inwestor może odwołać się pisemnie od zgłoszonego sprzeciwu.

Podsumowanie

Dzisiaj ubieganie się o pozwolenie na budowę nie zawsze jest konieczne. W takim przypadku wystarczy zgłosić prace, co jest procedurą przebiegającą szybciej i łatwiej niż w przypadku pozwolenia.