Konstrukcje stalowe

Specjalizujemy si臋 w realizacji konstrukcji stalowych o r贸偶nym charakterze 鈥 mo偶emy zaoferowa膰 kompleksow膮 obs艂ug臋 zwi膮zan膮 z realizacj膮 ka偶dego typu obiektu!


Budujemy
Tw贸j
komfort


Agral Trade to profesjonalne wykonawstwo obiekt贸w stalowych - w tym mi臋dzy innymi obiekt贸w przemys艂owych, produkcyjnych, magazyn贸w, obiekt贸w dla handlu, sportu, rolnictwa.

Jako generalny wykonawca mo偶emy zaoferowa膰 naszym klientom kompleksow膮 obs艂ug臋 zwi膮zan膮 z wykonaniem konstrukcji stalowych, w tym hal oraz innych obiekt贸w na zlecenie.

Zajmujemy si臋 mi臋dzy innymi projektowaniem, robotami ziemnymi, budowlanymi, a tak偶e instalacyjnymi. Zach臋camy do wybrania naszych us艂ug!Konstrukcje stalowe 鈥 zakres us艂ug

W naszej firmie Agral Trade jeste艣my skoncentrowani na tym, aby spe艂nia膰 indywidualne wymagania inwestor贸w w ramach realizacji konstrukcji stalowych.

Budujemy obiekty halowe bazuj膮ce na konstrukcjach stalowych. Wykonujemy mi臋dzy innymi hale produkcyjne, magazynowe, handlowe, rolnicze, sportowe na zlecenie klient贸w.

Nasza firma buduje r贸wnie偶 konstrukcje stalowe o innym przeznaczeniu, mi臋dzy innymi do cel贸w infrastrukturalnych, reklamowych, w tym schody, podesty, ogrodzenia, dachy, totemy, wiaty.

Specjalizujemy si臋 w kompleksowej realizacji konstrukcji stalowych 鈥 od przygotowania dokumentacji projektowej a偶 do odbioru gotowej inwestycji. Opieramy si臋 tak偶e na projektach dostarczonych nam przez klient贸w.Budynki jednorodzinne

To kompleksowa oferta skierowana do klient贸w realizuj膮cych inwestycje mieszkalne 鈥 budynki jednorodzinne. Prowadzimy us艂ugi r贸wnie偶 jako generalny wykonawca. Jeste艣my godnym zaufania partnerem przy budowie domu!

Budynki jednorodzinne


Budynki wielorodzinne

Prowadzimy kompleksow膮 obs艂ug臋 budowy. Zajmujemy si臋 us艂ugami w ramach projektowania, budowy, koordynacji prac, a tak偶e nadzorem, zapewniaj膮c inwestorowi pe艂ne wsparcie w realizacji inwestycji. 艢wiadczymy pe艂ny zakres prac.

Budynki wielorodzinne


Obiekty komercyjne

Nasze us艂ugi dostarczamy na bazie bogatego do艣wiadczenia zwi膮zanego z realizacj膮 wielkopowierzchniowych obiekt贸w komercyjnych, w tym mi臋dzy innymi galerii handlowych, obiekt贸w us艂ugowych, biurowych.

Obiekty komercyjne


Budynki u偶yteczno艣ci

Posiadamy do艣wiadczenie w wykonawstwie wielu typ贸w budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej, w tym mi臋dzy innymi budynk贸w administracji, o艣wiaty, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, transportu 鈥 komunikacji.

Budynki u偶yteczno艣ciHale produkcyjne

Zajmujemy si臋 przede wszystkim budow膮 hal stalowych, kt贸re bazuj膮 na konstrukcji stalowej oraz odpowiednim wyko艅czeniu blachami trapezowymi, p艂ytami warstwowymi o r贸偶nych konstrukcjach. Oferujemy tak偶e us艂ugi modernizacji i rozbudowy istniej膮cych ju偶 obiekt贸w.

Hale produkcyjne


Obiekty przemys艂owe

Uczestniczymy w prowadzeniu prac budowlanych obiekt贸w przemys艂owych o szerokim zastosowaniu, w tym mi臋dzy innymi dla bran偶y chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, spo偶ywczej, elektronicznej, mechanicznej. Agral Trade dzia艂a na terenie ca艂ego kraju!

Obiekty przemys艂owe


Konstrukcje stalowe

Wykonujemy mi臋dzy innymi hale produkcyjne, magazynowe, handlowe, rolnicze, sportowe na zlecenie klient贸w. Tworzymy r贸wnie偶 konstrukcje stalowe o innym przeznaczeniu, mi臋dzy innymi do cel贸w infrastrukturalnych, reklamowych, w tym schody, podesty, wiaty.

Konstrukcje stalowe


Renowacje i remonty

Pracujemy mi臋dzy innymi z kamienicami miejskimi, z pa艂acami, dworkami, zamkami, z obiektami przemys艂owymi oraz z innymi obiektami wpisanymi na listy zabytk贸w. Zapewniamy pe艂n膮 i fachow膮 obs艂ug臋 jako generalny wykonawca prac, oraz wsparcie na poszczeg贸lnych etapach realizacji.

Renowacje i remontyJeste艣my godn膮 zaufania firm膮, kt贸ra postawi Tw贸j wymarzony dom od fundament贸w po dach...

Budynki wielorodzinne budowa od A do Z
Hale produkcyjne i magazynowe budowa od A do Z
Hale stalowe budowa od A do Z
Renowacje zabytk贸w od A do Z

Budynki u偶yteczno艣ci publicznej budowa od A do Z

Wsp贸艂pracujemy ze sprawdzonymi architektami przy wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego oraz konstrukcyjnego, zajmujemy si臋 formalno艣ciami zwi膮zanymi z przygotowaniem inwestycji, zamawiamy niezb臋dne materia艂y, a tak偶e prowadzimy ich transport.

Montujemy obiekt stalowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprz臋tu. Zajmujemy si臋 tak偶e robotami instalacyjnymi, wyko艅czeniowymi. Przygotowujemy gotowe ju偶 obiekty do odbioru.

Bazujemy na sprawdzonych technologiach hal stalowych oraz innych obiekt贸w stalowych, dzi臋ki czemu mo偶emy zapewni膰 ich najwy偶sz膮 jako艣膰, trwa艂o艣膰, a tak偶e kr贸tkie terminy realizacji inwestycji.

Zapraszamy do um贸wienia si臋 na spotkanie z naszmi specjalistami 鈥 b臋dziemy mogli wtedy bli偶ej zaprezentowa膰 nasz膮 ofert臋 i uzgodni膰 wszelkie szczeg贸艂y dotycz膮ce realizacji planowanej inwestycji.

Nasza firma jest tak偶e do dyspozycji w razie dodatkowych pyta艅 鈥 prosimy o kontakt. Zapraszamy do do艂膮czenia do grona naszych klient贸w!

Zapewniamy pe艂n膮, profesjonaln膮 obs艂ug臋, kt贸ra obejmuje wszystkie prace niezb臋dne do wykonania konstrukcji stalowych


Wynajmij nas!