Budynki u偶yteczno艣ci publicznej

Zapewniamy profesjonaln膮 obs艂ug臋 w ramach realizacji obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej 鈥 realizujemy kompleksowe us艂ugi budowlane w ramach realizacji projekt贸w na terenie ca艂ego kraju!


Budujemy
Tw贸j
komfort


Realizujemy budynki u偶yteczno艣ci publicznej dla inwestor贸w, w tym dla klient贸w biznesowych, jednostek samorz膮dowych oraz dla inwestor贸w indywidualnych.

Posiadamy do艣wiadczenie w wykonawstwie wielu typ贸w budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej, w tym mi臋dzy innymi budynk贸w administracji, o艣wiaty, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, transportu 鈥 komunikacji.

Zapewniamy kompleksow膮 obs艂ug臋 inwestycji budowlanej 鈥 do obs艂ugi projektowej, przez sprawy formalne, a sko艅czywszy na realizacji obiektu i przygotowaniu go do odbioru.

Wieloletnie do艣wiadczenie naszej firmy w ramach realizacji obiekt贸w tego typu stanowi podstaw臋 jako艣ci dostarczanych przez nas us艂ug. Dzi臋ki temu oddajemy inwestorom do dyspozycji budynki u偶yteczno艣ci publicznej spe艂niaj膮ce najwy偶sze standardy. Zapraszamy do wybrania naszej oferty!Budynki u偶yteczno艣ci publicznej 鈥 zakres us艂ug

Jako generalny wykonawca mo偶emy zaoferowa膰 naszym klientom obs艂ug臋 obejmuj膮c膮 realizacj臋 wielu typ贸w budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej.

Wykonujemy mi臋dzy innymi:
鈥 budynki administracji publicznej 鈥 urz臋dy i inne
鈥 budynki medyczne 鈥 przychodnie, kliniki, szpitale
鈥 budynki noclegowe 鈥 pensjonaty, hotele i inne
鈥 budynki dydaktyczne 鈥 偶艂obki, przedszkola, szko艂y publiczne i prywatne
鈥 budynki sportowe 鈥 hale sportowe, sale gimnastyczne
鈥 budynki kultury 鈥 o艣rodki, sale koncertowe, galerie i inne
鈥 budynki komunikacji 鈥 transportu, na przyk艂ad dworce, centra przesiadkowe

艢wiadczymy us艂ugi jako generalny wykonawca, a tak偶e prowadzimy poszczeg贸lne prace zwi膮zane z konkretnymi etapami realizacji inwestycji.Budynki jednorodzinne

To kompleksowa oferta skierowana do klient贸w realizuj膮cych inwestycje mieszkalne 鈥 budynki jednorodzinne. Prowadzimy us艂ugi r贸wnie偶 jako generalny wykonawca. Jeste艣my godnym zaufania partnerem przy budowie domu!

Budynki jednorodzinne


Budynki wielorodzinne

Prowadzimy kompleksow膮 obs艂ug臋 budowy. Zajmujemy si臋 us艂ugami w ramach projektowania, budowy, koordynacji prac, a tak偶e nadzorem, zapewniaj膮c inwestorowi pe艂ne wsparcie w realizacji inwestycji. 艢wiadczymy pe艂ny zakres prac.

Budynki wielorodzinne


Obiekty komercyjne

Nasze us艂ugi dostarczamy na bazie bogatego do艣wiadczenia zwi膮zanego z realizacj膮 wielkopowierzchniowych obiekt贸w komercyjnych, w tym mi臋dzy innymi galerii handlowych, obiekt贸w us艂ugowych, biurowych.

Obiekty komercyjne


Budynki u偶yteczno艣ci

Posiadamy do艣wiadczenie w wykonawstwie wielu typ贸w budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej, w tym mi臋dzy innymi budynk贸w administracji, o艣wiaty, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, transportu 鈥 komunikacji.

Budynki u偶yteczno艣ciHale produkcyjne

Zajmujemy si臋 przede wszystkim budow膮 hal stalowych, kt贸re bazuj膮 na konstrukcji stalowej oraz odpowiednim wyko艅czeniu blachami trapezowymi, p艂ytami warstwowymi o r贸偶nych konstrukcjach. Oferujemy tak偶e us艂ugi modernizacji i rozbudowy istniej膮cych ju偶 obiekt贸w.

Hale produkcyjne


Obiekty przemys艂owe

Uczestniczymy w prowadzeniu prac budowlanych obiekt贸w przemys艂owych o szerokim zastosowaniu, w tym mi臋dzy innymi dla bran偶y chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, spo偶ywczej, elektronicznej, mechanicznej. Agral Trade dzia艂a na terenie ca艂ego kraju!

Obiekty przemys艂owe


Konstrukcje stalowe

Wykonujemy mi臋dzy innymi hale produkcyjne, magazynowe, handlowe, rolnicze, sportowe na zlecenie klient贸w. Tworzymy r贸wnie偶 konstrukcje stalowe o innym przeznaczeniu, mi臋dzy innymi do cel贸w infrastrukturalnych, reklamowych, w tym schody, podesty, wiaty.

Konstrukcje stalowe


Renowacje i remonty

Pracujemy mi臋dzy innymi z kamienicami miejskimi, z pa艂acami, dworkami, zamkami, z obiektami przemys艂owymi oraz z innymi obiektami wpisanymi na listy zabytk贸w. Zapewniamy pe艂n膮 i fachow膮 obs艂ug臋 jako generalny wykonawca prac, oraz wsparcie na poszczeg贸lnych etapach realizacji.

Renowacje i remontyJeste艣my godn膮 zaufania firm膮, kt贸ra postawi Tw贸j wymarzony dom od fundament贸w po dach...

Budynki wielorodzinne budowa od A do Z
Hale produkcyjne i magazynowe budowa od A do Z
Hale stalowe budowa od A do Z
Renowacje zabytk贸w od A do Z

Budynki u偶yteczno艣ci publicznej budowa od A do Z

Zajmujemy si臋 mi臋dzy innymi 艣wiadczeniem us艂ug projektowych, przygotowaniem placu budowy 鈥 pracami ziemnymi, us艂ugami budowlanymi w r贸偶nych technologiach, w tym pracami dekarskimi, a tak偶e robotami instalacyjnymi.

Dzi臋ki temu oddajemy inwestorom do dyspozycji budynki u偶yteczno艣ci publicznej spe艂niaj膮ce najwy偶sze standardy.

S艂u偶ymy r贸wnie偶 fachowym wsparciem w ramach realizacji formalno艣ci zwi膮zanych z wykonaniem inwestycji.

Inwestor贸w zainteresowanych skorzystaniem z naszych us艂ug zach臋camy do skontaktowania si臋 z nami, aby um贸wi膰 si臋 na dogodny termin spotkania.

Podczas spotkania b臋dziemy mogli zaprezentowa膰 nasz膮 pe艂n膮 ofert臋 oraz zasugerowa膰 optymalne rozwi膮zania. W razie pyta艅 jeste艣my r贸wnie偶 ca艂kowicie do dyspozycji.

Zapewniamy pe艂n膮, profesjonaln膮 obs艂ug臋, kt贸ra obejmuje wszystkie prace niezb臋dne do wykonania budynku u偶yteczno艣ci publicznej


Wynajmij nas!