Co to jest nadzór budowlany?

Czym jest odbiór budowlany odbiór budowy
Czym jest odbiór budowlany / odbiór budowy?
8 marca 2020
Instalacja elektryczna na wyrost – czyli ważne, żeby przewidzieć
Instalacja elektryczna na wyrost – czyli ważne, żeby przewidzieć
22 marca 2020

Co to jest nadzór budowlany?

Co to jest nadzór budowlany

Głównym celem nadzoru budowlanego jako instytucji jest kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących Prawa budowlanego. Rolę nadzoru pełnią powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jakie są główne zadania tych instytucji? Co dokładnie się do nich zgłasza?

Prace budowlane prowadzone w Polsce muszą spełniać odpowiednie wymagania. Głównym dokumentem jest tutaj Prawo budowlane, ale również zastosowanie posiadają inne przepisy odnoszące się do bardziej szczegółowych kwestii.

W związku z obowiązującymi przepisami działają także właściwe organy administracyjne. W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje organów, a mianowicie są to organy wydające pozwolenia na prace budowlane, a także organy, które zajmują się kontrolą prowadzonych prac. Są to oddzielne od siebie organy posiadające inne kompetencje.

Czym zatem dokładnie zajmuje się nadzór budowlany? Zapraszamy do sprawdzenia!

Czym jest nadzór budowlany?

Nadzorem budowlanym nazywa się instytucje, które odpowiedzialne są za kwestie nadzorcze w przypadku prowadzenia prac budowlanych oraz innych obszarów związanych z budownictwem.

Nadzór może działać zarówno w trakcie wykonywania robót budowlanych, jak również po ich zakończeniu.

Nadzór budowlany – kto zajmuje się jego pełnieniem?

W Polsce nadzór budowlany prowadzony jest przez trzy główne instytucje administracji publicznej.

Nadzór budowlany prowadzą:

  • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (PINB)
  • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (WINB), a dokładnie wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
  • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB)

Powyższe organy administracyjne działają hierarchicznie, czyli sprawy w pierwszej kolejności zgłaszane są do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a dopiero w następnej kolejności do dalszych instytucji, nadzoru wojewódzkiego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Jakie są główne zadania nadzoru budowlanego?

Zgodnie z przepisami, nadzór budowlany posiada określone zadania związane ze swoją funkcją.

Wśród głównych zadań nadzoru budowlanego znajdują się:

  • prowadzenie czynności kontrolnych w ramach przestrzegania przepisów Prawa budowlanego
  • prowadzenie kontroli działań organów administracji zajmującej się obszarem architektoniczno-budowlanym
  • prowadzenie badań przyczyn powstawania katastrof budowlanych
  • prowadzenie działań wspólnie z organami kontroli państwowej

Czynności kontrolne dotyczące przestrzegania przepisów Prawa budowlanego nadzór budowlany wykonuje poprzez obowiązkowe oraz doraźne kontrole dotyczące inwestycji trwających oraz już zakończonych.

Wśród przykładowych spraw, którymi zajmują się nadzory budowlane, znajdują się przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu, zakończeniu inwestycji, udzielanie pozwoleń na użytkowanie, badanie legalności robót budowlanych, na przykład samowoli budowlanych, prowadzenia robót niezgodnie z pozwoleniem czy zgłoszeniem.

Czym zajmują się konkretne rodzaje nadzoru budowlanego?

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego

W większości przypadków sprawy opierają się o powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Inwestorzy prowadzący budowę domów jednorodzinnych zobowiązani są do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac, zakończenia prac budowlanych oraz przekazania do nadzoru odpowiedniej dokumentacji, w tym także dziennika budowy. W określonych powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydaje pozwolenie na użytkowanie budynku.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest wyższym organem w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Wśród głównych zadań tego typu nadzoru znajdują się między innymi prowadzenie spraw bardziej wymagających, które określane są także jako sprawy wyższej rangi. Zaliczają się do nich między innymi roboty na terenie wód morskich wewnętrznych.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem centralnym, który uczestniczy w spawach administracyjnych architektoniczno-budowlanych oraz w nadzorze budowlanym.

Również posiada on podobne uprawnienia do inspektora powiatowego oraz wojewódzkiego. Zajmuje się on między innymi wydawaniem zgód na odstępstwa od warunków technicznych, kontrolą osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a także kontroluje organy administracji architektoniczno-budowlanej. Bada on ponadto przyczyny powstawania katastrof budowlanych, kontroluje wyroby budowlane, prowadzi odpowiednie rejestry jak Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych.

Podsumowanie

Inspektor nadzoru budowlanego jest zatem ważnym organem odpowiedzialnym za kontrolowanie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego w Polsce.

Większość inwestorów ma do czynienia z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, u którego zgłasza się prowadzenie prac budowlanych oraz ich zakończenie. Także w tym organie administracyjnym można zgłaszać różnego rodzaju naruszania Prawa budowlanego, na przykład samowole budowlane.

Wojewódzki oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego to organy zajmujące się już innego rodzaju sprawami dotyczącymi Prawa budowlanego – są to sprawy wyższej rangi.