Budowa magazynu, hali produkcyjnej – komu zlecić?

Dokumentacja fotograficzna i dziennik budowy – co to
Dokumentacja fotograficzna i dziennik budowy – co to?
29 marca 2020
Renowacja zabytków pod okiem konserwatora
Renowacja zabytków pod okiem konserwatora
8 kwietnia 2020

Budowa magazynu, hali produkcyjnej – komu zlecić?

Budowa magazynu, hali produkcyjnej – komu zlecić

Wybudowanie hali, na przykład produkcyjnej czy magazynowej, wymaga uzyskania stosownego pozwolenia. To także złożony proces, który powinien być realizowany przez specjalistów w tej dziedzinie. Komu warto zlecić wykonanie obiektów przemysłowych tego typu?

Obecnie wielu przedsiębiorców decyduje się na wybudowanie własnego obiektu produkcyjnego, magazynowego. To rozwiązanie korzystne cenowo jako element długofalowej strategii przedsiębiorstwa, a także oferujące indywidualne dopasowanie do jego potrzeb.

Dodatkowo, dzisiaj budowa obiektów produkcyjnych, magazynowych czy też innego przeznaczenia użytkowego jest znacznie prostsza ze względu na nowoczesne technologie budowlane bazujące na konstrukcjach stalowych i prefabrykowanych elementach.

Zatem, jak wybudować tego typu obiekt użytkowy?

Jak przebiega budowa hali produkcyjnej, magazynowej?

Aby przedsiębiorca mógł zrealizować swoje zamierzenie, czyli wybudować halę produkcyjną czy też magazynową, musi on przejść przez kilka następujących po sobie etapów.

Pierwszym z nich zawsze powinno być długoterminowe planowanie na bazie strategii przedsiębiorstwa, które związane jest z danym obiektem – jego przeznaczeniem, powierzchnią, funkcjonalnością.

Dopiero na takiej bazie przedsiębiorca może przejść do kolejnych etapów związanych z realizacją swoich planów.

Budowa hali produkcyjnej, magazynowej – etapy:

 • wybór działki pod budowę
 • przygotowanie projektu budowlanego
 • formalności związane z budową
 • budowa obiektu
 • odbiór gotowego obiektu

Oczywiście, jest to tylko uproszczony schemat wszystkich etapów, jakie związane są z wybudowaniem hali, ponieważ w rzeczywistości pod każdym z nich znajdują się dodatkowe, niekiedy bardzo czasochłonne, wymagające obowiązki.

Przykładowo, pod uwagę należy wziąć lokalny plan zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowania środowiskowe. Istotne jest przygotowanie pełnobranżowego projektu budowlanego, który będzie zawierał nie tylko projekt konstrukcja budynku, lecz też projekty instalacji, zagospodarowania terenu, projekt drogowy. Hala musi także spełniać właściwe wymogi bezpieczeństwa, w tym między innymi pod względem ochrony sanitarnej, przeciwpożarowej (PPOŻ), środowiskowej.

W związku z tym przed przedsiębiorcą, który chciałby wybudować własną halę na potrzeby produkcyjne, magazynowe, znajduje się długa droga.

Budowa hal – generalne wykonawstwo

Dzisiaj budowa hal o różnym przeznaczeniu najczęściej przekazywana jest specjalistom w tym zakresie – firmom zajmującym się generalnym wykonawstwem tego typu inwestycji budowlanych.

Generalny wykonawca hal stalowych może zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę na wszystkich etapach związanych z realizacją inwestycji – od projektu aż do odbioru końcowego przez odpowiednie służby.

Inwestorzy decydujący się na pomoc generalnego wykonawcy mogą zatem powierzyć mu praktycznie wszystkie czynności związane z wykonaniem inwestycji.

Generalne wykonawstwo hal – zakres usług:

 • doradztwo przy wyborze odpowiedniej konstrukcji i rozwiązań technologicznych
 • przygotowanie projektu hali stalowej oraz optymalizacja istniejących projektów
 • zgromadzenie i złożenie odpowiednich dokumentów do urzędów w imieniu klienta, aby uzyskać pozwolenie na budowę
 • właściwe przygotowanie placu budowy do rozpoczęcia prac
 • roboty ziemne na placu budowy, na przykład wykonanie wykopów, niwelacji terenu
 • dostarczenie odpowiednich materiałów potrzebnych do wykonania hali – logistyka materiałów budowlanych
 • montaż hal stalowych z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu
 • prowadzenie prac instalacyjnych oraz wykończeniowych
 • dbałość o kwestie bezpieczeństwa, na przykład przy spełnieniu wymogów PPOŻ
 • prowadzenie stałego nadzoru nad wykonywanymi pracami
 • przygotowanie obiektu do odbioru końcowego
 • obsługa po zakończeniu inwestycji – ochrona gwarancyjna na prowadzone przez generalnego wykonawcę pace

Wobec tego generalny wykonawca może zająć się wszystkimi etapami związanymi z budową hali produkcyjnej, magazynowej na zlecenie klienta – inwestora.

Generalny wykonawca może prowadzić powyższe prace z wykorzystaniem własnych zasobów – zatrudnianych przez siebie pracowników, kadry kierowniczej, ale również może on korzystać z pomocy podwykonawców do prowadzenia odpowiednich prac.

Podsumowanie

Budowa hal przemysłowych o zróżnicowanym przeznaczeniu, na przykład produkcyjnych czy magazynowych, to złożone czynności, które obejmują nie tylko sam proces montażu hali z odpowiednich elementów – konstrukcji stalowej, blach oraz innych elementów. To również wybór właściwej działki, proces projektowania, formalności, stały nadzór, przygotowania do odbioru.

Skorzystanie z pomocy generalnego wykonawcy jest w tym przypadku najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia inwestora. Firma budowlana posiadająca odpowiednie doświadczenie w tym właśnie zakresie może przejąć na siebie wszystkie obowiązki, a wraz z nimi odpowiedzialność za prowadzenie wszystkich etapów prac.

Generalny wykonawca takiej inwestycji przemysłowej może wówczas przekazać inwestorowi halę, która będzie indywidualnie spełniała wszystkie jego wymagania.